Vista

Các Ban Nghiệp vụ

.
1. BAN KIỂM TRA:

- Đ/c Nguyễn Tuấn Việt – Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Hồng Đài - Ủy viên

- Đ/c Nguyễn Mai Linh - Ủy viên

2. BAN THƯ KÝ:


-  Đ/c Lê Đình Chiến – Tổng thư ký

- Đ/c Phạm Mạnh Cương - Phó Tổng thư ký

3. BAN TRUYỀN THÔNG:

- Đ/c Nguyễn Công Hoan (Công ty Hanoi Red Tours) - Trưởng ban

- Đ/c Trần Văn Long (Công ty Du lịch Việt) - Phó ban

- Đ/c Nguyễn Quang Thắng (Công ty Tictours Nha Trang) - Phó ban

4. BAN PHÁT TRIỂN HỘI VIÊN:

- Đ/c Bùi Văn Dũng (Văn phòng VITA) - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Thị Hoa Lệ (Công ty Du lịch Hòa Bình) - Phó ban

- Đ/c Cao Trí Dũng (Trưởng Chi hội Lữ hành Đà Nẵng) - Phó ban

5. BAN ĐÀO TẠO:

- Đ/c Lưu Đức Kế (Công ty Lữ hành Hanoitourist) - Trưởng ban

- Đ/c Vũ Đình Quân (Công ty Bến Thành Tourist) - Phó ban

- Đ/c Nguyễn Hàng Quý (Công ty CP HG Huế) - Phó ban

6. BAN PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM VÀ THỊ TRƯỜNG:

- Đ/c Nguyễn Lê Hương (Công ty Vietravel) - Trưởng ban

- Đ/c Lê Tấn Thanh Tùng (Công ty VITOURS Đà Nẵng) - Phó ban

- Đ/c Nguyễn Văn Tấn (Công ty JTB-T&T) - Phó ban

7. BAN HỢP TÁC QUỐC TẾ:

- Đ/c Trần Khang Thụy (Công ty Exotissimo) - Trưởng ban

- Đ/c Lê Nguyễn Mai Hoa (Công ty Vietnamtourism-Hanoi) - Phó ban

- Đ/c Lê Xuân Phương (Công ty DMZ Tours) - Phó ban

8. BAN HƯỚNG DẪN VIÊN:


- Đ/c Vũ Thái Chính (CLB Hướng Dẫn viên tiếng Nhật) - Trưởng ban

- Đ/c Nguyễn Văn Mỹ (Công ty Du lịch Lửa Việt) - Phó ban

- Đ/c Trần Trà (CLB Hướng Dẫn viên Đà Nẵng) - Phó ban

9. BAN VẬN CHUYỂN:

- Đ/c Vương Long (Công ty CP BEEPRO) - Trưởng ban

- Đ/c Lê Thị Như Hà (Công ty Du lịch Hòa Bình) - Phó ban

- Đ/c Dương Thị Thu Hương (Công ty Vận chuyển Minh Việt) - Phó ban

- Đ/c Lê Tấn Thanh Tùng (Công ty VITOURS Đà Nẵng) - Phó ban

10.BAN CHÍNH SÁCH:

- Đ/c Nguyễn Văn Tấn (Công ty JTB-T&T) - Trưởng ban

- Đ/c Lưu Đức Kế (Công ty Lữ hành Hanoitourist) - Phó ban

- Đ/c Cao Trí Dũng (Trưởng Chi hội Lữ hành Đà Nẵng) - Phó ban