Vista

Ban Chấp Hành VISTA


1.  Ông Vũ Thế Bình            
Chủ tịch         
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

2.  Ông Phùng Quang Thắng 
Phó Chủ tịch Thường trực  
Hiệp hội Lữ hành Việt Nam

3.  Ông Võ Anh Tài               
Phó Chủ tịch       
GĐ Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist


4.
Cao Trí Dũng                    
Phó Chủ tịch     
Chủ tịch Chi hội Lữ hành Đà Nẵng


5.  Ông Nguyễn Thành Tám  
Ủy viên          
TGĐ Công ty CP Du lịch VITOURS Đà Nẵng 

 

6.  Ông Lưu Đức Kế              
Ủy viên          
GĐ Công ty Lữ hành Hanoitourist

 

7.  Bà Nguyễn Thị Khánh      
Ủy viên          
PCT Thường trực Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

 

8.  Ông Nguyễn Hàng Quý    
Ủy viên         
  CTHDQT Công ty Cổ phần HG Huế

 

9.  Ông Phùng Quý Ngọc     
 Ủy viên          
Phó Chủ tịch HĐQT Công ty  Du lịch Lâm Đồng

 

10.  Ông Nguyễn Quang Thắng
Ủy viên         
Giám đốc TICTOURS

 

11.Ông Nguyễn Văn Trấn     
Ủy viên          
TGĐ Công ty Liên doanh Du lịch Apex Việt Nam

 

12.Bà Nguyễn Thị Hoa Lệ     
Ủy viên          
TGĐ Công ty Du lịch Hòa Bình

 

13.Ông Đặng Trung Nghĩa    
Ủy viên          
PTGĐ Công ty Cổ Phần FIDITOUR

 

14.Ông Trần Khang Thụy      
Ủy viên          
CTHĐQT Cty TNHH Du lịch Exotissimo Cesais

  

15.Trần Văn Long                 
 Ủy viên          
TGĐ, Công ty Truyền thông Du lịch Việt

 

16.Nguyễn Văn Mỹ               
Ủy viên          
TGĐ Du lịch Lửa Việt

 

17.Ông Nguyễn Đức Cường
Ủy viên          
GĐ Công ty CP Du lịch Thanh niên

 

18.Bà Dương Thị Thu Hương           
Ủy viên          
GĐ Công ty TNHH Dịch vụ Minh Việt

 

19.Ông Vũ Đình Quân          
Ủy viên          
TGĐ Công ty TNHH MTV Dịch vụ DL Bến Thành

 

20.Ông Thái Hồng Cương     
Ủy viên          
TGĐ Công ty Du lịch Dịch vụ Dầu khí  Việt Nam

 

21.Ông Trần Gia Bách           
Ủy viên          
GĐ Công ty TNHH MTV Du lịch Trâu Việt Nam

 

22.Bà Lê Nguyễn Mai Hoa    
Ủy viên          
P.TGĐ Công ty CP Du lịch Việt Nam Hà Nội

 

23.Ông Nguyễn Hồng Đài     
Ủy viên          
Tổng giám đốc APT Travel

 

24.Ông Phạm Hải Quỳnh      
Ủy viên          
Chủ nhiệm CLB DL Cộng đồng
Giám đốc Cty CP Vân Hải Xanh

 

25.Bà Nguyễn Thị Xuân Lan 
Ủy viên          
Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Golden-Life

 

26.Ông Nguyễn Văn Tấn       
Ủy viên          
Công ty TNHH JTB - TNT

 

27.Ông Vũ Thái Chính          
Ủy viên          
Chủ nhiệm CLB Hướng dẫn viên tiếng Nhật

 

28.Bà Nguyễn Lê Hương      
Ủy viên          
Phó Tổng giám đốc Công ty Vietravel

 

29.Ông Trần Lê Bảo Châu     
Ủy viên          
Chủ tịch Diễn đàn DN du lịch vừa và nhỏ TP.HCM

 

30.Ông Đỗ Hoàng Hữu         
Ủy viên          
Chi hội trưởng CHLH Thanh Hóa
GĐ Cty CPDLQT Hữu Nghị
Phó CT HHDLTH

 

31.Ông Nguyễn Công Hoan  
Ủy viên          
Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Hanoi Red Tours

 

32.Ông Huỳnh Đức Tiến       
Ủy viên          
Giám đốc Công ty TNHH1TV Du lịch Kon Tum

 

33.Ông Nguyễn Việt Đức     
Ủy viên          
Giám đốc Cty TNHH1TV Du lịch Dịch vụ Hữu Nghị - Quảng Ninh

 

34.Ông Bùi Minh Thắng        
Ủy viên          
Chi hội trưởng CH LH Khánh Hòa
Giám đốc Cty TNHH TM DV Phương Thắng

 

35.Ông Tạ Khắc Uyên           
Ủy viên          
Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Nghệ An

 

36.Ông Nguyễn Đạo Dũng    
Ủy viên          
Phó Vụ trưởng Vụ Lữ hành TCDL

 

37.Ông Hoàng Văn Tuyên     
Ủy viên          
Chi hội trưởng Chi hội Lữ hành Lào Cai