Hội viên

Thủ tục đăng ký Hội viên


Bước 1. Nghiên cứu các thông tin về Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Thư mời các đơn vị, cá nhân đăng ký ra nhập Hiệp hội Lữ hành Việt Nam. Xem tại đây: thư mời.jpg

Bước 2. Hoàn tất Hồ sơ đăng ký ra nhập Hiệp hội Lữ hành Việt Nam:

Đơn đăng ký gia nhập HHLHVN;

Xem tại đây: Mẫu Đăng ký gia nhập HHLHVN

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. (Đối với Công ty)

- Bản sao Giấy phép đăng ký kinh doanh lữ hành nội địa (hoặc quốc tế nếu đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế đưa khách nước ngoài vào Việt Nam hoặc đưa khách Việt Nam ra nước ngoài)

- Bản sao Quyết định thành lập Đơn vị (Đối với các đơn vị khác)

Bước 3. Ban Chấp hành Hiệp hội Lữ hành Việt Nam ra quyết định công nhận Hội viên trong vòng 15 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

 

* Lưu ý: Đơn vị gửi hồ sơ scan + logo của Quý Công ty qua email: info@vista.net.vn trước khi gửi qua đường bưu điện.

Hội viên