HDV đăng ký lên website của HHLHVN

HDV đăng ký lên website của HHLHVN

HƯỚNG DẪN CHUYÊN MỤC HƯỚNG DẪN VIÊN
1 - Hướng dẫn viên tham gia tích cực nhất vào vista.net.vn sẽ được đưa vào trang chủ của chuyên mục Danh sách hướng dẫn viên. Mỗi tháng VISTA chọn ra một hướng dẫn viên.
2 - Thông tin đánh giá đưa lên phải đầy đủ và chính xác, không vi phạm luật pháp Việt Nam, điều hành viên có toàn quyền đăng lên hoặc hủy bỏ.
3 - Đề nghị các Hướng dẫn viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin của mình và gửi vào hòm thư info@vista.net.vn những thông cần sửa đổi.
4 -VISTA rất mong muốn Hướng dẫn viên tích cực tham gia vào các chuyên mục :Tin hướng dẫn viên, Kinh nghiệm hướng dẫn viên, Câu chuyện kể về hướng dẫn viên. Thông tin gửi về info@vista.net.vn . Vista sẽ lựa chọn những thành viên tích cực và mời tham gia phụ trách từng chuyên mục riêng biệt.