Thông Tin Cần Biết

Các dịch vụ điện thoại

Hướng dẫn liên lạc điện thoại trong nước và quốc tế: - Quay tự động đi các tỉnh, thành phố trong nước: 0 + Mã vùng (Tỉnh, TP) + Số máy cần gọi - Quay mã số tiết kiệm: 171 (177, 178) + 0 + Mã vùng (Tỉnh, TP) +…

Các dịch vụ điện thoại di động

Dịch vụ VNN 999 WAP 999 là dịch truy nhập và sử dụng vụ của mạng Internet trực tiếp trên màn hình máy điện thoại di động.

Các dịch vụ bưu chính

Dịch vụ bưu phẩm: ưu phẩmnước và nước ngoài n phẩm, phẩmnhỏ (loại có chứa vật phẩmhóa nhẹ không quá 2kg).

Các dịch vụ Internet

mạng kết nối các tổ hợp gồm hàng triệukết nối nhau. Dịch là các Dịchcung cấp như: Thư tín điện tử, truyền tệp sở dử liệu theo các phương thức khác nhau...