Hội viên Đào tạo du lịch

1. Khoa Du lịch học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia Hà Nội

Faculty of Tourism Studies, University of Social Sciences and Humanities, VNU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

3. TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT NGHỆ AN

NGHE AN COLLEGE OF  CULTURE & ARTS

VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

4. VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI

Hanoi Open University

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

5. KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH VÀ DU LỊCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ NỘI

Faculty of Management and Tourism – Ha Noi University

KHOA DU LỊCH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

6. KHOA DU LỊCH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG ĐÔ

Faculty of Tourism – Dong Do University

KHOA VIỆT NAM HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

7. KHOA VIỆT NAM HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

Faculty of Vietnamese Studies - Hanoi National University of Education