Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành

Thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lữ hành

Thông báo của TCDL về việc mở tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí trong lĩnh vực lữ hành
 
Triển khai Thông tư số 48/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, cấp giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam, cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp giấy chứng nhận thuyết minh viên; vừa qua, Tổng cục Du lịch đã có công văn số 1042/TCDL-LH gửi các Sở VHTTDL về việc mở tài khoản tạm giữ tiền thu lệ phí tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (xem chi tiết)
 
TCDL thông báo về việc đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành
 
Ngày 13/10/2010, Tổng cục Du lịch có công văn số 1115/TCDL-LH về việc đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của các doanh nghiệp lữ hành.
Theo đó, triển khai Luật Du lịch, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và Thông tư số 89/2008/BVHTTDL, Tổng cục Du lịch đang tiến hành đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế cho tất cả các doanh nghiệp lữ hành quốc tế trên toàn quốc. Theo quy định của Thông tư 89/2008/BVHTTDL, thời hạn đổi giấy phép là 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực (30/1/2009). Đến nay đã quá thời hạn, tuy nhiên vẫn có nhiều doanh nghiệp lữ hành quốc tế chưa chấp hành nghiêm túc việc đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế. Tổng cục Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp này phải hoàn thành thủ tục đổi giấy phép trước ngày 30/12/2010. Sau thời hạn trên, giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế được cấp theo Nghị định 27/2001/NĐ-CP của doanh nghiệp không còn giá trị. Tổng cục Du lịch sẽ ra quyết định thu hồi giấy phép và thông báo cho các cơ quan hữu quan về việc chấm dứt hiệu lực giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế của doanh nghiệp. (xem chi tiết)
 
Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 
 
a)
Thẩm quyền giải quyết: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch
b)
Nơi tiếp nhận thủ tục hành chính:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính
c)
Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.
d)
Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa);
- Phương án kinh doanh lữ hành - theo mẫu Phụ lục số 02, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Chương trình du lịch cho khách quốc tế;
- Giấy tờ chứng minh thời gian hoạt động của người điều hành hoạt động kinh doanh lữ hành - theo mẫu Phụ lục số 04, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Điều 12, Nghị định số 92/2007/NĐ-CP và khoản 3 Mục I Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL;
- Bản sao thẻ của 3 hướng dẫn viên và hợp đồng của hướng dẫn viên với doanh nghiệp lữ hành;
- Bản sao giấy chứng nhận tiền ký quỹ 250 triệu đồng - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư 03/2002/TT-NHNNVN ngày 05/4/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
e)
Số lượng hồ sơ nộp: 02 bộ hồ sơ được đóng thành từng quyển (01 bộ lưu tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 01 bộ lưu tại Tổng cục Du lịch).
f)
Thời gian thẩm định cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
- 10 ngày làm việc tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến;
- 10 ngày làm việc tại Tổng cục Du lịch, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch gửi đến.
g)
* Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép KD LHQT: 2.000.000 đồng/giấy phép
* Doanh nghiệp gửi tiền thẩm định vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Tổng cục Du lịch
- Số tài khoản: 920.01.022
- Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
* Chú ý:
+ DN có thể gửi tiền từ bất kỳ ngân hàng TMCP nào, không nộp tiền tại Kho bạc NN HN
+ Viết đầy đủ tên tài khoản, không viết tắt
+ Viết rõ tên tổ chức nộp: tên đầy đủ của doanh nghiệp
+ Viết rõ lý do nộp tiền: cấp giấy phép kinh doanh LHQT
 
 
Hồ sơ, thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 
 
a)
Doanh nghiệp phải làm thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi như sau:
- Thay đổi phạm vi kinh doanh lữ hành quốc tế;
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
- Thay đổi tên doanh nghiệp, tên giao dịch, tên viết tắt của doanh nghiệp;
- Thay đổi loại hình doanh nghiệp.
b)
Thẩm quyền giải quyết: Tổng cục Du lịch
c)
Nơi tiếp nhận thủ tục hành chính:
Tổng cục Du lịch
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 39423760
d)
Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Du lịch.
e)
Hồ sơ đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
- Đơn đề nghị đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế đã được cấp cho doanh nghiệp;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa).
f)
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.
g)
Thời gian thẩm định cấp đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
- 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến;
h)
* Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị đổi giấy phép KD LHQT: 1.500.000 đồng/giấy phép,
* Doanh nghiệp gửi tiền thẩm định vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Tổng cục Du lịch
- Số tài khoản: 920.01.022
- Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
* Chú ý:
+ DN có thể gửi tiền từ bất kỳ ngân hàng TMCP nào, không nộp tiền tại Kho bạc NN HN
+ Viết đầy đủ tên tài khoản, không viết tắt
+ Viết rõ tên tổ chức nộp: tên đầy đủ của doanh nghiệp
+ Viết rõ lý do nộp tiền: đổi giấy phép kinh doanh LHQT
 
 
Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế
 
 
3.1
Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ
a)
Thẩm quyền giải quyết: Tổng cục Du lịch
b)
Nơi tiếp nhận thủ tục hành chính:
Tổng cục Du lịch
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 39423760
c)
Cách thức thực hiện:
- Trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và Tổng cục Du lịch trong thời hạn bảy ngày kể từ ngày phát hiện giấy tờ bị mất, cháy hoặc bị tiêu huỷ.
- Trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày khai báo, doanh nghiệp gửi gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đơn đề nghị Tổng cục Du lịch cấp lại giấy phép kèm theo xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo, trừ trường hợp giấy phép bị mất mà sau đó được tìm thấy trước khi hết thời hạn gửi đơn đề nghị cấp lại.
d)
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc đã khai báo GP KD LHQT trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị mất, cháy hoặc tiêu huỷ;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa).
e)
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.
f)
Thời gian thẩm định cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến
g)
* Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép KD LHQT: 1.500.000 đồng/giấy phép,
* Doanh nghiệp gửi tiền thẩm định vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Tổng cục Du lịch
- Số tài khoản: 920.01.022
- Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
* Chú ý:
+ DN có thể gửi tiền từ bất kỳ ngân hàng TMCP nào, không nộp tiền tại Kho bạc NN HN
+ Viết đầy đủ tên tài khoản, không viết tắt
+ Viết rõ tên tổ chức nộp: tên đầy đủ của doanh nghiệp
+ Viết rõ lý do nộp tiền: cấp lại giấy phép kinh doanh LHQT
3.2
Hồ sơ, thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế trong trường hợp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bị rách, nát
a)
Thẩm quyền giải quyết: Tổng cục Du lịch
b)
Nơi tiếp nhận thủ tục hành chính:
Tổng cục Du lịch
Địa chỉ: 80 Quán Sứ, Hà Nội
Điện thoại: 04 - 39423760
c)
Cách thức thực hiện: Doanh nghiệp gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến Tổng cục Du lịch.
d)
Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế - theo mẫu Phụ lục số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 89/2008/TT-BVHTTDL ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Bản gốc giấy phép bị rách, nát;
- Bản sao giấy đăng ký kinh doanh (Chú ý: ngành nghề kinh doanh lữ hành ghi theo quy định của Luật Du lịch, Luật Doanh nghiệp và Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể ghi rõ: kinh doanh lữ hành quốc tế, kinh doanh lữ hành nội địa).
e)
Số lượng hồ sơ nộp: 01 bộ hồ sơ.
f)
Thời gian thẩm định cấp lại giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế:
10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do doanh nghiệp gửi đến
g)
* Lệ phí thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép KD LHQT: 1.500.000 đồng/giấy phép,
* Doanh nghiệp gửi tiền thẩm định vào tài khoản sau:
- Tên tài khoản: Văn phòng Tổng cục Du lịch
- Số tài khoản: 920.01.022
- Tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội
* Chú ý:
+ DN có thể gửi tiền từ bất kỳ ngân hàng TMCP nào, không nộp tiền tại Kho bạc NN HN
+ Viết đầy đủ tên tài khoản, không viết tắt
+ Viết rõ tên tổ chức nộp: tên đầy đủ của doanh nghiệp
+ Viết rõ lý do nộp tiền: cấp lại giấy phép kinh doanh LHQT