Vista

Giới thiệu VISTA

Hiệp hội Lữ hành Việt Nam là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các doanh nghiệp lữ hành và vận chuyển khách du lịch, của các Hướng dẫn viên và Thuyết minh viên du lịch. Hiệp hội Lữ hành Việt Nam là thành viên của Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA: Vietnam Tourism Association).

Giới thiệu


 Hiệp hội Lữ hành Việt Nam
Vietnam Society of Travel Agents

(tên viết tắt là VISTA)

18/12/2010. Thành lập Hiệp Hội Lữ Hành Việt Nam

Đại hội thành lập Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đã được tổ chức tại Hà Nội ngày 18/12/2010. Đại hội đã thông qua Điều lệ, bầu Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra và thông qua Chương trình hành động của Hiệp hội giai đoạn 2011-2015.
Đại diện cho quyền lợi của hàng ngàn doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển và hàng vạn Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên du lịch, Hiệp hội Lữ hành Việt Nam có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển khách du lịch, của các Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên du lịch, phản ánh tâm tư nguyện vọng của họ đến cơ quan quản lý Nhà nước về Du lịch và Chính quyền các cấp, đồng thời tham gia đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch kinh doanh và phát triển, tạo điều kiện cho đội ngũ lao động trong lĩnh vực Lữ hành, Vận chuyển và Hướng dẫn du lịch không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, chuyên môn, phát triển nhanh trở thành nòng cốt cho nền kinh tế du lịch.
Thành viên của Hiệp hội bao gồm các pháp nhân (doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, các cơ sở dịch vụ du lịch), tập thể (đại lý, trung tâm lữ hành) và các cá nhân (Hướng dẫn viên, Thuyết minh viên và những người yêu du lịch). Hiệp hội Lữ hành Việt Nam tập hợp các thành viên, tăng cường công tác xây dựng sản phẩm du lịch, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xúc tiến du lịch, thúc đẩy các loại hình du lịch phát triển, nhằm tăng nhanh lượng khách du lịch đến Việt Nam, đẩy mạnh du lịch nội địa và outbound, góp phần đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước, tích cực xây dựng và nâng cao hình ảnh của du lịch Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn trong khu vực và thế giới.